PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG 2 HUYỆN TAM NÔNG, HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM.

Trường Tiểu học Phú Cường 2 huyện Tam Nông, tổ chức tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn.

Tổng kết phong trào “Nuôi heo đất gây quỹ đội”

TỔNG KẾT HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023

Tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphucuongb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphucuongb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay